Znáte klávesové zkratky pro win 10?  Podívejte se co by se vám mohlo hodit.

Stisknutá klávesa Akce
CTRL + X Vyjme vybranou položku.
CTRL + C (nebo CTRL + INSERT) Zkopíruje vybranou položku.
CTRL + V (nebo SHIFT + INSERT) Vloží vybranou položku.
CTRL + Z Vrátí akci zpět.
ALT + TAB Přepíná mezi spuštěnými aplikacemi.
ALT + F4 Zavře aktivní položku nebo ukončí aktivní aplikaci.
Klávesa s logem Windows  + L Zamkne váš počítač.
Klávesa s logem Windows  + D Zobrazí a skryje plochu.
F2 Umožní přejmenovat vybranou položku.
F3 Umožní vyhledat soubor nebo složku v Průzkumníkovi souborů.
F4 Zobrazí seznam panelu Adresa v Průzkumníkovi souborů.
F5 Aktualizuje aktivní okno.
F6 Prochází cyklicky prvky na obrazovce v okně nebo na ploše.
F10 Aktivuje panel nabídek v aktivní aplikaci.
ALT + F8 Zobrazí heslo na přihlašovací obrazovce.
ALT + ESC Přepíná mezi položkami v pořadí, ve kterém byly otevřeny.
ALT + podtržené písmeno Provede příkaz pro toto písmeno.
ALT + ENTER Zobrazí vlastnosti pro vybranou položku.
ALT + MEZERNÍK Otevře místní nabídku pro aktivní okno.
ALT + ŠIPKA VLEVO Přechod zpět
ALT + ŠIPKA VPRAVO Přechod vpřed
ALT + PAGE UP Přechod o jednu obrazovku směrem nahoru
ALT + PAGE DOWN Přechod o jednu obrazovku směrem dolů
CTRL + F4 Zavře aktivní dokument (v aplikacích, které jsou zobrazené na celou obrazovku a umožňují otevřít současně více dokumentů).
CTRL + A Vybere všechny položky v dokumentu nebo okně.
CTRL + D (nebo DELETE) Odstraní vybranou položku a přesune ji do koše.
CTRL + R (nebo F5) Aktualizuje aktivní okno.
CTRL + Y Zopakuje akci.
CTRL + ŠIPKA VPRAVO Přesune kurzor na začátek dalšího slova.
CTRL + ŠIPKA VLEVO Přesune kurzor na začátek předchozího slova.
CTRL + ŠIPKA DOLŮ Přesune kurzor na začátek dalšího odstavce.
CTRL + ŠIPKA NAHORU Přesune kurzor na začátek předchozího odstavce.
CTRL + ALT + TAB Pomocí kláves se šipkami můžete přepínat mezi všemi otevřenými aplikacemi.
ALT + SHIFT + klávesy se šipkami Pokud se fokus nachází na skupině nebo dlaždici v nabídce Start, přesunou se v určeném směru.
CTRL + SHIFT + klávesy se šipkami Pokud se fokus nachází na dlaždici v nabídce Start, přesune se tato dlaždice na další dlaždici a vytvoří se složka.
CTRL + klávesy se šipkami Změní velikost nabídky Start, když je otevřená.
CTRL + šipka (pro přesun na položku) + MEZERNÍK Umožňuje vybrat více jednotlivých položek v okně nebo na ploše.
CTRL + SHIFT a klávesa se šipkou Vybere blok textu.
CTRL + ESC Otevření nabídky Start
CTRL + SHIFT + ESC Otevření Správce úloh
CTRL + SHIFT Přepne rozložení klávesnice, když je k dispozici více rozložení klávesnice.
CTRL + MEZERNÍK Zapne nebo vypne editor IME pro čínštinu.
SHIFT + F10 Zobrazí místní nabídku pro vybranou položku.
SHIFT a jakákoli klávesa se šipkou Umožňuje vybrat více než jednu položku v okně nebo na ploše nebo text v dokumentu.
SHIFT + DELETE Odstraní vybranou položku bez přesunutí nejprve do koše.
Šipka doprava Otevře vedlejší nabídku vpravo nebo otevře podnabídku.
Šipka doleva Otevře vedlejší nabídku vlevo nebo zavře podnabídku.
ESC Zastaví nebo opustí aktuální úlohu.