Mezi domény nejsou žádné technické rozdíly.  Zkušenosti říkají, že názvy domén .cz nebo .com   jsou lépe zapamatovatelné a mají vyšší důvěryhodnost. 

Vyhledávače přikládají starším webům a doménám větší váhu, protože jsou považovány za důvěryhodnější . Pouhá registrace  domény cz. nebo .com  neznamená, že se vaše stránky budou okamžitě mít vysoký rank . Ale je důležité aby si je lidé dobře pamatovali. Krátký a zapamatovatelný název  plus dobře zvolená koncovka je první krok k dobře optimalizovanému webu.