Copywriting

Nabídka textových služeb:

  •  PR články na weby (dle zadaného tématu, včetně vyhledání souvisejících informací)
  •  tematické redaktorské články a příspěvky
  •  PR příspěvky do magazínů a časopisů
  • články na info portály či blogy
  • marketingové a prezentační články
  • webové prezentace

Cena těchto služeb je závislá na rozsahu, charakteru a míře odbornosti zadání. DOHODOU.

Výhody: SEO optimalizace s vhodnými klíčovými slovy používanými v textech, profesionální texty a prezentace činnosti zadavatele., rychlost zpracování, on-line aktualizace.

Obecně ceník:

PR článek na zadané téma (cca do 2 normostran – tj. do 2500 znaků)                        950,-Kč
PR článek s publikací na webu a správou článku                                                           1.750,-Kč
otextování webu se zadanou tématikou, filosofií apod.                                                6.800,-Kč
(cca 10 normostran textu)

měsíční paušál správy, aktualizace, zpracování témat obsahu webu                      4.200,-Kč měsíčně